דו"ח מצב המדינה 2013: מגמות במערכת הבריאות בישראל

Document Information