שינויים בהרכב מימון מערכת הבריאות והשפעתם על התפלגות הכנסות וצריכה 1995-2005/6

Document Information

  • Country: Israel
  • # Pages: 9
  • Publication Year: 2008
  • Type of Media: Working Paper