קופה עם צרכים מיוחדים (Haaretz, 11 July 2002, Hebrew)

Document Information

  • Country: Israel
  • # Pages: 1
  • Publication Year: 2002
  • Type of Media: Press