מימון וארגון הטיפול הממושך בישראל- סוגיות וקווים לרפורמה

Document Information

אלטרנטיבות להצעת משרד הבריאות אשר ראויות לדיון