המשתנים החסרים בנוסחת הקפיטציה הישראלית, הוצג בכנס בריאות של המרכז הישראלי לניהול (Hebrew)

Document Information